O nás

Pohádkové Klánovice, o.p.s. je nezisková organizace, jejíž zakladatelé od roku 2010 pořádají v městské části Praha-Klánovice akci Pohádkový les pro děti ve věku zhruba 2–8 let a jejich rodiče. Od února 2015 pořádáme rovněž Pohádkový masopust pro děti i dospělé. Naším cílem je, aby se (nejen) dětem v Klánovicích žilo jako v pohádce.

Pohádkové Klánovice, o.p.s., IČ 242 00 506 zapsáno dne 2.1.2012 v rej­stříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 868

Číslo účtu: 6842886001/5500 Raiffeisen Bank (Transparentní účet, do kterého můžete nahlížet zde)

Ředitelka
Ing. Lucie Poláková
Správní rada
Dana Thorovská – předsedkyně
MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.D. – člen
Ing. Riana Zdražilová – člen
Dozorčí rada
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. – předseda
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík – člen
JUDr. Renata Šťastná, Ph.D. – člen